Su, Elektrik ve Doğal Gaz Çözümleri

Su, Elektrik ve Doğal Gaz sayaçlarının endeksleri okunarak el bilgisayarları ile tahakkuklarının yapılmasını ve ihbarnamenin anında aboneye verilmesini sağlar. Bu işlem işletmelere hızlı ve doğru tahsilat yapabilme, personel kontrolü ve işletme verimliliğini arttırma imkanı sunmaktadır.

Marka bağımsız olarak DOS ve Windows tabanlı el bilgisayarları için çözümler mevcuttur. El bilgisayarı ile tahakkuk ve ihbarname basım çözümlerimiz 80’in üzerinde kamu ve özel kuruluşta kullanılmaktadır.